Resort Olšina - ubytování na Šumavě

Logo Resort Olšina - ubytování na Šumavě

Naučná stezka Olšina

Stezka jedinečnou šumavskou přírodou. Cestou se dozvíte zajímavé informace o místní přírodě a historii.

Foto k Naučná stezka Olšina

Naučná stezka Olšina je turistickou trasou reálnými šumavskými mokřady, rašeliništi a přilehlými biotopy. Její velká část vede po povalových chodnících, další úseky však musíte na ní zdolat reálným přírodním terénem. Trasa je konstruována tak, aby návštěvníkům umožnila reálný kontakt s málo známým přírodním bohatstvím Národní přírodní památky Olšina, Ptačí oblastí Boletice a chráněným územím soustavy Natura 2000.

Pro tuto přírodní oblast je typické, že se zde podmínky výrazně mění vlivem ročních období i aktuálního počasí. S ohledem na charakter terénu se tak nejedná o bezproblémovou „procházku“ za každého počasí. Proto je třeba brát zřetel na aktuální podmínky, vlastní fyzickou kondici a samozřejmě zvolit vhodnou obuv a oblečení.

Celková délka trasy je 7 322 metrů a orientační čas zdolání celé stezky je 1 hodina 20 min. 

Vaše vstupní brána na Šumavu

Váš Resort Olšina.

X

Přihlášení do administrace